Neden ÜNLÜ & Co?

ÜNLÜ & Co 2015 yılında, Euromoney tarafından Mükemmellik Ödülleri'nde “En İyi Birleşme & Satın Alma Danışmanı” ve The Mergermarket Group tarafından “Türkiye'nin En İyi Finansal Danışmanı” seçilmiştir.

Grup, bu başarısını, verimli ve esnek İnsan Kaynakları uygulamalarına ve kaliteli iş gücüne borçludur.

ÜNLÜ & Co İnsan Kaynakları Bölümü, Grubun gelişimini ve ilerlemesini sürekli kılmak açısından çalışanlarının geniş vizyonlu, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini eksiksiz karşılayan, yeniliğe açık bireyler olmalarını, vazgeçilmez değerleri arasında kabul etmektedir.

  • Grubun %90'ı Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen eğitim kurumlarından yüksek lisans derecesine sahiptir.
  • Stratejik birimlerde, Grubun operasyonel ünitelerine oranla %30 daha fazla kadın yönetici ve ön büro iş gücü bulunmaktadır.

ÜNLÜ & Co, insan haklarına saygının her türlü sosyal etkileşimin temelini oluşturduğuna inanmaktadır. Grup, insan kaynakları politikası çerçevesinde çeşitlilik ve fırsat eşitliği ilkelerine sıkı sıkıya bağlıdır.

Çalışan performansını artırmayı amaçlayan bir anlayışa sahip olan ÜNLÜ & Co İnsan Kaynakları Bölümü, yetkinlik yönetimine büyük önem vermektedir. Bu kapsamda liderlik, ekip çalışmasına yatkınlık, hedef odaklılık, yaratıcılık gibi kriterler, başarıya giden yolda temel unsurlar olarak değerlendirilmekte ve insan kaynağının en etkin ve verimli şekilde yönetilmesi amacıyla kariyer geliştirme fırsatları sunulmaktadır.

ÜNLÜ & Co, yıllık çalışan maliyetinin önemli bir bölümünü çalışanlarına eğitim bütçesi olarak ayırmaktadır.