CMB filings

2022

01.09.2022
01.09.2022
ÜNLÜ Yazılım ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş.'nin Kuruluşu Hakkında
01.09.2022
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
31.08.2022
Ünlü Yatırım Holding A.Ş. - JCR Kredi Derecelendirmesi hk.
22.08.2022
2022 yılı 2. çeyrek sonuçları ve 2022 yılı beklentileri
19.08.2022
Ünlü Yatırım Holding A.Ş. 30.06.2022 Finansal Tablolar ve Ara Dönem Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
19.08.2022
Ünlü Yatırım Holding A.Ş. 30.06.2022 Faaliyet Raporu
19.08.2022
Finansal Rapor
17.08.2022
Ünlü Yatırım Holding A.Ş. 2022 Yılı 2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
05.08.2022
Ünlü Yatırım Holding A.Ş. Görev Takdim Kararı
26.07.2022
Şirket Genel Bilgi Formu
26.07.2022
Nitelikli Yatırımcılara Borçlanma Aracı İhracı
25.07.2022
Nitelikli Yatırımcılara Borçlanma Aracı İhracı
13.07.2022
Şirket Genel Bilgi Formu
06.07.2022
ÜNLÜ Teknoloji Hizmetleri A.Ş.'nin Kuruluşu Hakkında
01.07.2022
Borçlanma Araçları İhracına İlişkin SPK Onayı
31.05.2022
Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
30.05.2022
Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin tescili ve TTSG'de ilanı
30.05.2022
2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili
25.05.2022
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul'ca onaylanması
25.05.2022
2021 Yılı Olağan Genel Kurulu toplantısında onaylanan Kar Payı Dağıtım Kararı
25.05.2022
2021 Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hakkında
24.05.2022
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
11.05.2022
Ünlü Yatırım Holding A.Ş. 2022 1Ç Finansal Sonuçları
09.05.2022
Şirket Genel Bilgi Formu
09.05.2022
Ünlü Yatırım Holding A.Ş. 31.03.2022 Finansal Tablolar ve Ara Dönem Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
09.05.2022
Ünlü Yatırım Holding A.Ş. 31.03.2022 Ara Dönem Faaliyet Raporu
09.05.2022
Finansal Rapor
28.04.2022
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
27.04.2022
2022 Yılı Hesap Dönemi İçin Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
27.04.2022
ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 2021 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu
27.04.2022
2021 Yılı Olağan Genel Kurulu Hakkında Bilgilendirme
11.03.2022Ünlü Yatırım Holding A.Ş. 2021 Yılı Faaliyet Raporu
11.03.2022Kurumsal Yönetim Bilgi Formu - 2021
11.03.2022Ünlü Yatırım Holding A.Ş. 2021 Yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu – 2021
09.03.202231 Aralık 2021 tarihi itibarıyla konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetçi raporu
24.02.2022Ünlü Yatırım Holding A.Ş. 2021 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi

2021

04.11.2021ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş. 30.09.2021 Faaliyet Raporu
04.11.2021ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş. 30.09.2021 Konsolide Özet Finansal Tablolar
28.10.2021Goldman Sachs International ile İmzalanan Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesine İlişkin Özel Durum Açıklaması
28.10.2021İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)
28.10.2021İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)
28.10.2021İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)
20.09.2021Ünlü Yatırım Holding A.Ş. Yatırım Bankası Kuruluşuna İlişkin BDDK Başvurusu
09.09.2021Pay Alım Satım Bildirimi
31.08.2021Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
31.08.2021Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
26.08.2021Ünlü Yatırım Holding A.Ş. - JCR Kredi Derecelendirmesi hk.
26.08.2021Kredi Derecelendirmesi
19.08.2021Ünlü Yatırım Holding A.Ş. 30.06.2021 Yatırımcı Sunumu
17.08.2021Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
17.08.2021Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.08.2021Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
17.08.2021Faaliyet Raporu (Konsolide)
17.08.2021Finansal Rapor
10.08.2021Şirket Genel Bilgi Formu
10.08.2021Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.08.2021Yönetim Kurulu Komiteleri
10.08.2021Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
10.08.2021Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
10.08.2021
14.07.2021
14.07.2021
06.07.2021
06.07.2021
23.06.2021
23.06.2021
18.06.2021
10.06.2021
09.06.2021
09.06.2021Ünlü Yatırım Holding A.Ş. 31.03.2021 Faaliyet Raporu
09.06.2021Ünlü Yatırım Holding A.Ş. 31.03.2021 Sorumluluk Beyanı
02.06.2021Ünlü Yatırım Holding A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin sonuçlar
02.06.2021Ünlü Yatırım Holding A.Ş. halka arzında arz edilen toplam payların %5'inden fazla pay alanlar
27.05.2021ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'NİN SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN ONAYLANAN İZAHNAMESİ HK.
27.05.2021ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'NİN SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN ONAYLANAN İZAHNAMESİ HK.
27.05.2021ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'NİN SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN ONAYLANAN İZAHNAMESİ HK.
27.05.2021ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'NİN SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN ONAYLANAN İZAHNAMESİ HK.
27.05.2021ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'NİN SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN ONAYLANAN İZAHNAMESİNİN EKLERİ HK.
27.05.2021ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'NİN SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN ONAYLANAN İZAHNAMESİNİN EKLERİ HK.
27.05.2021ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'NİN SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN ONAYLANAN İZAHNAMESİNİN EKLERİ HK.
27.05.2021ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'NİN SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN ONAYLANAN İZAHNAMESİNİN EKLERİ HK.
27.05.2021ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'NİN SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN ONAYLANAN İZAHNAMESİNİN EKLERİ HK.
27.05.2021ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSU
27.05.2021Ünlü Yatırım Holding Anonim Şirketi Fiyat Tespit Raporu
An error has occurred, please try again later! Form has been sent, thank you.